Naast het verwerken van mest, bemiddelt Loonbedrijf Lindeboom ook in de aan- en afvoer van mest. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie over onze bemestingswerkzaamheden.

Neem contact op

Ons aanbod in mestproducten en bemestingswerkzaamheden

Loonbedrijf Lindeboom heeft een totaalaanbod voor bemesting. Op deze pagina vindt u informatie over:

  • Sleegslang zodebemesten
  • Zodebemesten
  • Bouwland injecteren
  • Stalmest strooien
  • Vloeibare kunstmest (Powerbasic)
  • Mesttransport (inclusief wegen en bemonsteren)

Sleepslang zodebemesten

In samenwerking met Loonbedrijf Tuin hebben wij een Vervaet trike sleepslangsysteem aangeschaft.

De Vervaet is voorzien van een klein buffertankje zodat de aanvoerpomp kan blijven pompen tijdens het keren, zodat de mestafgifte constant blijft.

 

- Vervaet voorzien van mestpomp en doseercomputer;
- Luchtdrukwisselsysteem;
- Bandbreedte 105 cm (één wiel per spoor);
- Optimale gewichtsverdeling – minimale bodemdruk;
- GPS-systeem;
- Roelema, 12 meter brede zodenbemester met sectie-afsluiting

Zodebemesten

Met 1 van onze 4 mesttanks met zodenbemester kunnen wij uw grasland bemesten. U hebt keus uit:

  • Schuitemaker Robusta 130 (13 m3) met een Schuitemaker zodenbemester
  • Schuitemaker Robusta 130 (13 m3) met een Vredo zodenbemester
  • Schuitemaker Robusta 225 (22 m3) met een Vredo zodenbemester
  • Verveat Hydro Trike (14 m3) met een Vredo zodenbemester

Des gewenst kunnen wij met de Robusta 225 de mest wegen en monsteren, hierdoor kunnen wij in 1 werkgang mest afvoeren en direct het grasland bemesten. De complete administratie van de vervoersbewijzen verzorgen wij voor u.

Bouwland injecteren

Met de inzet van de 22 m3 Schuitemaker-tank op het bouwland is het mogelijk om in korte tijd grote hoeveelheden mest te verwerken. Desgewenst kan de mest gewogen en gemonsterd worden zodat het afvoeren van mest in één werkgang uit te voeren is. 

Ook kunnen wij met een van onze twee 13 m3 Schuitemaker-tank en onze Verveat 3 wieler uw bouwland bemesten.

Stalmest strooien en vaste stalmest

Naast de verwerking van drijfmest kunnen wij ook de vaste stalmest voor u uitrijden. We beschikken over twee Tebben-breedstrooiers die elk met een kraan afzonderlijk ingezet kunnen worden. Bij grote afstanden of hoeveelheden kan er gekozen worden voor twee strooiers en een kraan. De breedstrooiers zijn uitgerust met een kantstrooi-inrichting. Dit voorkomt dat grote hoeveelheden mest in sloot of naastgelegen land terechtkomen.


Ook kan de vaste stalmest op het bouwland verstrooid worden. Dit zorgt tevens voor een betere structuur in de grond, wat het bodemleven ten goede komt.

 

Vloeibaare kunstmest

Onze veldspuit uitgerust met 7-gaatsdoppen, zodat hier vloeibare kunstmest mee toegediend kan worden. In 2009 tot en met 2011 zijn er een aantal proeven gedaan met de meststof Powerbasic. Powerbasic bestaat voor het grootste deel uit ureum en bevat een kleine hoeveelheid zwavel. Indien de pH-waarde van de grond optimaal is, spoelt Powerbasic niet uit.

 

Door het toedienen met de veldspuit ontstaat er een optimale verdeling van de meststof en is deze direct opneembaar voor de plant (verlies door vervluchtiging is hierdoor minder). Uit de proeven die gedaan zijn kwam naar voren dat er een hogere drogestofopbrengst per hectare geoogst kan worden.

 

Noodzaak van (te vroeg) maaien neemt af omdat de plant een geleidelijker groeiproces heeft en minder snel gaat liggen. Powerbasic kan onder vrijwel alle weersomstandigheden worden toegediend, met uitzondering van nachtvorstperiodes. In samenwerking met Feijen Dalfsen kunnen wij Powerbasic op uw grasland toedienen.

Mesttransport

Mesttransport kunnen wij voor u uitvoeren met een 22 m3 trekker-tankcombinatie. Voor de langere afstanden kan onze vrachtwagen ingezet worden. Indien nodig kunnen wij de vrachten wegen en monsteren. De verwerking, analyse en aanmelding bij dienstregelingen van de vrachten regelen wij voor u.

 

Mesttransport 22 m3 Schuitemaker-schuifas, inclusief wegen en monsteren
Met de 22m3 Schuitemaker-tank is het mogelijk om mest over langere afstand te transporteren. De tank beschikt over een weeg- en monstercabinet. Naast het mesttransport is de tank ook in te zetten op zowel grasland als bouwland.

 

Mesttransportvrachtwagen
Mesttransport met grotere afstand voeren wij voor u uit met de 36 m3 Lako-mestoplegger. Deze is voorzien van een weeg- en monstercabinet.

Impressie van grondbemesting

Hieronder ziet u voorbeelden van het bemesten van grond door Loonbedrijf Lindeboom in de praktijk.