Loonbedrijf Lindeboom verzorgt uw complete maisteelt, van levering en zaaien van maiszaad tot de maisoogst. Op deze pagina vindt u ons totaalaanbod van diensten voor het telen van mais.

Neem contact op

Ons aanbod in maisteeltdiensten

  • Bekalken en zaaibedvoorbereiding
  • Mais zaaien (inclusief levering van maiszaad en maismap)
  • Onkruidbestrijding (inclusief bestrijdingsmiddelen)
  • Maisoogst (eventueel met toevoegmiddelen)
  • Groenbemester of vanggewas zaaien na de maisoogst

Mais zaaien

Jaarlijks stellen wij een maisrassenlijst samen met aantrekkelijke prijzen. Voordelen voor u zijn de aantrekkelijke prijs en het feit dat u geen restpartijen overhoudt. De maisrassenlijst 2017 kunt u hieronder downloaden:

 

> Maisrassenlijst Lindeboom 2017

 

Heeft u een voorkeur voor een ander ras dat niet op de lijst staat? Neem dan contact op. Wij kunnen de meeste rassen voor u bestellen. Al onze maiszaden worden standaard geleverd met mestrol.

 

Het zaaien van de mais doen wij met 2 verschillende zaaimachines. Voor de kleinere percelen gebruiken wij de Monosem 6-rijige maiszaaimachine met GPS. De grotere percelen zaaien wij met de Gaspardo 12-rijige maiszaaimachine. De kunstmest wordt vanuit de Kuhn-fronttank aangevoerd. Door het machinaal vullen van de kunstmest en de grote werkbreedte van de Gaspardo kunnen wij in korte tijd grote hoeveelheden mais zaaien.

 

Schoffelen en onderzaai

Sinds 2019 is het zaaien van een vanggewas op zand- en lössgrond verplicht, hiervoor hebben wij een precisieschoffel in combinatie met een onderzaaimachine aangeschaft. Hiermee kunnen we het onkruid schoffelen en het vanggewas zaaien in één werkgang uitvoeren.

Onkruidbestrijding

Hagewinde en andere onkruiden zijn een belemmering voor de optimale groei van de maisplant. Tijdige en effectieve onkruidbestrijding is dan ook noodzakelijk. Doordat uw percelen bij ons bekend zijn, kunnen wij een goed advies geven over welke bestrijdingsmiddelen het beste voor u zijn. Wij weten welke onkruiden het meeste voorkomen in uw maispercelen. Het spuiten en de levering van de bestrijdingsmiddelen verzorgen wij graag voor u.

 

Hakselen en shredlage van mais

Maishakselen met de New Holland FR in combinatie met aangedreven wagens
Vanwege de goede ervaringen met de aangedreven silagewagens zijn er in 2017 twee extra Dezeure-aangedreven silagewagens aangeschaft. Hierdoor rijden beide hakselploegen met aangedreven silagewagens om ook tijdens natte oogstomstandigheden goed te kunnen oogsten. Bij komend voordeel van de Dezeure wagens is het beweegbare zijschot. Bij het losmaken van de kanten kan hierdoor in de hoeken het geoogst product goed in de wagen geblazen worden.

 

Shredlage hakselen


De laatste jaren wordt er ook in Nederland meer mais met de shredlage-techniek gehakseld. Het grote verschil met het traditionele hakselen is dat het blad en de stengel door de intensievere korrelkneuzer meer uit elkaar getrokken worden. De korrels worden door deze korrelkneuzer juist meer geplet, waardoor de verteerbaarheid voor de koe verbetert en het zetmeel sneller beschikbaar wordt.

 

Met shredlage wordt het gewas grover gehakseld. Dit geeft meer structuur en rust in het rantsoen. Wanneer u een rantsoen met extra structuur wilt voeren, heeft shredlage voordelen waardoor bijvoorbeeld stro bijvoeren niet meer nodig is. Wij kunnen dankzij een aanpassing van de hakselaar shredlage hakselen.

Maisoogst

Tijdens de maisoogst zetten we twee hakselploegen in. De hakselaars zijn voorzien van een Pioneer-toedieningsunit om desgewenst een conserveringsmiddel toe te dienen. Ook kan er gekozen worden voor een topdekbehandeling die door de aanrijtrekker met Bosbak wordt toegediend over de bovenste laag van de maiskuil. Wij hakselen de gehele plant, shredlage en maiskolvenschroot.

 

De FR-hakselaar is voorzien van een 8-rijige, onafhankelijke maisbek. Hierdoor hoeft de wagen niet over het spoor van de hakselaar. Tijdens de maisoogst kan de hakselaar het drogestofpercentage en de opbrengst per hectare meten. Deze gegevens kunnen daarna via speciale software op kantoor verwerkt worden.

 

 

Toevoegmiddelen voor de mais

De laatste jaren zijn de stallen groter geworden. In de meeste gevallen is de kuilplaat of sleufsilo niet meegegroeid. Om voldoende voeropslag te houden, wordt de ruimte uit de hoogte van de kuil gehaald. Hierdoor is de voersnelheid gedaald en krijgt broei steeds meer de overhand. Om de bacteriegroei en broei in de hand te houden, wordt geadviseerd om een broeiremmer tijdens het hakselen toe te voegen.

Pioneer biedt hiervoor de broeiremmer 11A44 aan. Deze broeiremmer vertraagt de broei met minimaal 56 uur. De temperatuur wordt sterk verlaagd en de PH-waarde wordt versneld omlaag gebracht. Hierdoor krijgen schimmels en bacteriën minder kans zich uit te breiden. Hiernaast ziet u een foto die is gemaakt met een infraroodcamera. Hierdoor is het temperatuurverschil tussen een behandelde en onbehandelde kuil goed waarneembaar.

 

Pioneer 11CFT Kuilverbeteraar en broeiremmer in één
Ook kunt u ervoor kiezen om Pioneer 11 CFT toe te voegen. Naast broeiremming zorgt deze toevoeging voor een betere verteerbaarheid van de ruwe celwand. Door vernieuwde celwandtechnologie wordt de houtstof in de celwand sneller door pensbacteriën doordrongen, waardoor deze sneller en beter opgenomen wordt. Naast een verhoogde voeropname hebben proeven uitgewezen dat de melkproductie toenam. Inmiddels zijn onze hakselaars uitgerust met een moderne Pioneer-toedieningsunit. Doordat het middel verneveld wordt over het gehakselde gewas, wordt een optimale verdeling gegarandeerd.

Bekalken

Tijdens de groei van een maisplant is de mestopname van groot belang. Met de huidige mestwetgeving is het van groot belang om de gebruikte stikstof zo efficiënt mogelijk te benutten.

 

In onderstaande grafiek van For Farmers blijkt dat het aantal percelen maisland met een optimale pH sinds 2006 sterk is afgenomen. Onderzoek heeft aangetoond dat een goede pH-waarde zorgt voor:

  • Betere stikstofopname uit de bodem door een betere ontwikkeling van wortels en plant
  • Minder uitspoeling van stikstof waardoor uw stikstof efficiënter benut wordt

Zowel de levering als het uitvoeren van het bekalken kunt u door ons laten doen.